Garantie

U heeft standaard minimaal 2 jaar fabrieksgarantie op alle producten onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Mocht een artikel defect zijn direct bij ontvangst,dan verzoeken wij u dit binnen 7 dagen aan ons te melden.

Beschadigd of verkeerd product

Wij verzoeken u te controleren bij ontvangst van het artikel of het juiste product onbeschadigd en compleet afgeleverd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk na ontvangst en binnen een redelijke termijn aan ons te melden via mail of telefoon.

Procedure bij klacht na 7 dagen

Indien er zich een garantieprobleem voordoet in de periode nadat eerder genoemde 7 dagen verstreken zijn, dan geldt de normale garantieprocedure. Wat moet u doen? 

1. Neem contact op met de fabrikant/ importeur
Meld het probleem bij de fabrikant/ importeur . Zij kunnen het probleem misschien wel telefonisch verhelpen. Mocht het niet telefonisch te verhelpen zijn, dan hebben de meeste fabrikanten een aan-huis service voor garantie. Het merk zal met u een service afspraak maken en thuis bij u langskomen.

Garantie 5 jaar

Er is een aantal uitzonderingen waarbij de fabrieksgarantie zelfs nog langer is dan de standaard 2 jaar: Bij de merken AEG, Bauknecht, Bosch, NEFF, Siemens, Boretti en Zanussi ontvangt u bij aanschaf van minimaal 4 inbouwapparaten gratis 5 jaar garantie. Voorwaarde hiervoor is wel dat de 4 inbouwapparaten van hetzelfde merk moeten zijn, en u ze moet registreren op de site van de fabrikant. Zie voor meer informatie de website van de desbetreffende fabrikant. Bovenstaande actie geldt alleen voor consumenten in Nederland.
Op Boretti fornuizen geven wij vijf jaar Boretti garantie. Bij Liebherr zeven jaar Liebherr garantie.
 

Extra garantie voor Falcon

Garantieverlener:
AGA Cookers DeNardi B.V.
Bijdorp Oost 16
2992 LA Barendrecht
Tel. 0180 647000
Fax 0180 647400

DeNardi Servicefomulier
Invullen serviceformulier
Heeft u een storing, vult u dan alle velden van het serviceformulier op deze pagina in:
http://www.denardi.nl/index.php?option=com_servicepagina&Itemid=19
Uitleg
Bij alle apparatuur staat het serienummer vermeld op de gebruiksaanwijzing. Ook
kunt u deze nummers vinden op een sticker in één van de ovenranden aan de
voorzijde van het fornuis, dan wel aan de onderste klep (indien aanwezig). Onder de
fabriekscode vindt u het serienummer. Beide gegevens graag vermelden. Wellicht
ten overvloede maken we u erop attent, dat eventuele installatiefouten van uw
installateur of van uzelf, dan wel een storing voortvloeiende uit een gebruikersfout niet onder de garantie vallen.

Wanneer u een probleem heeft met de door DeNardi geleverde apparatuur, dan
verzoeken we u het serviceformulier volledig in te vullen op de volgende pagina:
Serviceformulier. Heeft u moeite met het invullen van het formulier, dan is de service
afdeling ook op de volgende manieren te bereiken:
Tel. 0180 647000
Fax 0180 647400
Of via de e-mail: service@denardi.nl

Na verzending van het formulier ontvangt u een bevestigingsmail op het door u
ingevulde e-mail adres.
Produktgarantie  twee jaar garantie
 Fornuizen
 Afzuigkappen