Garantie

U heeft standaard minimaal 2 jaar fabrieksgarantie op alle producten onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Mocht een artikel defect zijn direct bij ontvangst,dan verzoeken wij u dit binnen 7 dagen aan ons te melden.

Beschadigd of verkeerd product

Wij verzoeken u te controleren bij ontvangst van het artikel of het juiste product onbeschadigd en compleet afgeleverd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk na ontvangst en binnen een redelijke termijn aan ons te melden via mail of telefoon.

Procedure bij klacht na 7 dagen

Indien er zich een garantieprobleem voordoet in de periode nadat eerder genoemde 7 dagen verstreken zijn, dan geldt de normale garantieprocedure. Wat moet u doen? 

1. Neem contact op met de fabrikant/ importeur
Meld het probleem bij de fabrikant/ importeur . Zij kunnen het probleem misschien wel telefonisch verhelpen. Mocht het niet telefonisch te verhelpen zijn, dan hebben de meeste fabrikanten een aan-huis service voor garantie. Het merk zal met u een service afspraak maken en thuis bij u langskomen.

Garantie 5 jaar

Er is een aantal uitzonderingen waarbij de fabrieksgarantie zelfs nog langer is dan de standaard 2 jaar: Bij de merken AEG, Bauknecht, Bosch, NEFF, Siemens, Boretti en Zanussi ontvangt u bij aanschaf van minimaal 4 inbouwapparaten gratis 5 jaar garantie. Voorwaarde hiervoor is wel dat de 4 inbouwapparaten van hetzelfde merk moeten zijn, en u ze moet registreren op de site van de fabrikant. Zie voor meer informatie de website van de desbetreffende fabrikant. Bovenstaande actie geldt alleen voor consumenten in Nederland.
Op Boretti fornuizen geven wij vijf jaar Boretti garantie. Bij Liebherr zeven jaar Liebherr garantie.
 

Extra garantie voor Liebherr

Op onze huishoudelijke apparatuur en wijnkasten geven wij:
2 jaar volledige garantie (inclusief voorrijkosten, onderdelen en arbeidsloon)
5 jaar garantie op de compressor waarvan het 4e en 5e jaar uitsluitend op de onderdelen
Op onze professionele apparatuur geven wij:
1 jaar volledige garantie (inclusief voorrijkosten, onderdelen en arbeidsloon)
Voorwaarden
Op LIEBHERR koel- en vriesapparaten gekocht na 1 januari 2002 geeft Buram Electro B.V. een garantietermijn van 24 maanden na aankoop. De gebruiker dient door middel van een aankoopbewijs de datum van aankoop aan te tonen. Indien het koel- en/of vriesapparaat niet door Buram Electro B.V. is geïmporteerd zal de gebruiker zich voor de garantievergoeding moeten wenden tot zijn leverancier.
De garantie geldt zowel voor onderdelen, als arbeidsloon en voorrijkosten.
De garantie is slechts geldig indien het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het apparaat is geproduceerd.
Uitgesloten van garantie zijn glasbreuk, (gloei)lampen, losse kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en -roosters en alle beschadigingen door de gebruiker of derden. Tevens zijn uitgesloten storingen als gevolg van installatiefouten, oneigenlijk gebruik, opzet of grove schuld en ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat.
Buram Electro B.V. vergoedt niet de kosten van reparaties die niet door de Technische Dienst van Buram Electro B.V. of in haar opdracht zijn uitgevoerd. Ook is Buram Electro B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade, die direct of indirect uit een storing voortvloeien.
Indien gedurende de garantietijd ten onrechte een beroep op de Technische Dienst wordt gedaan, zullen de kosten hiervan aan de gebruiker in rekening worden gebracht, volgens de dan geldende tarieven. Dit is het geval indien de omschrijving van de storing door de gebruiker niet leidt tot de vaststelling van een defect of gebrek.
Een reparatie gedurende de garantietijd verlengt de duur van de garantie niet. Indien het apparaat door Buram Electro B.V. niet hersteld kan worden, wordt het apparaat omgeruild door een nieuw vergelijkend exemplaar. Buram Electro B.V. behoudt zich het recht om een redelijke gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de tot dan toe genoten gebruiksduur.
Buram Electro B.V. verklaart ook na afloop van de garantietermijn reparaties aan LIEBHERR apparaten op coulante wijze af te handelen, indien dit, naar het oordeel van haar Technische Dienst wenselijk of noodzakelijk is, zulks in overeenstemming met de, in overleg met consumentenorganisaties overeengekomen, minimum reparatievoorwaarden en de hierop betrekking hebbende artikelen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Voorwaarden 7 jaar zekerheidscertificaat
Op de door Buram Electro B.V. in Nederland geleverde inbouwapparaten geeft het zekerheidscertificaat in combinatie met de originele, gespecificeerde aankoopnota in het derde tot en met het zevende jaar na aankoop extra zekerheid. De ingangsdatum van het zekerheidscertificaat wordt bepaald door de afleverdatum die staat vermeld op de leveringsfactuur van de desbetreffende detaillist. Wanneer het serienummer in het apparaat niet overeenkomt met het geregistreerde serienummer of het serienummer onbekend is (product is niet door Nederlandse importeur Buram Electro B.V. geïmporteerd), kan geen beroep worden gedaan op extra zekerheid. Het inbouwapparaat dient binnen 24 maanden na aankoop te zijn geregistreerd. Bij registratie binnen 6 maanden is de extra zekerheid gratis. Na 6 maanden betaalt u € 60 administratiekosten.

Het zekerheidscertificaat geldt zowel voor onderdelen als arbeidsloon. U betaalt slechts de op dat moment geldende voorrijkosten.

Het zekerheidscertificaat is enkel geldig indien het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het apparaat is geproduceerd.

Onder het zekerheidscertificaat vallen niet: glasbreuk, verlichting, losse kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en -roosters en alle beschadigingen aangebracht door de gebruiker of derden. Tevens zijn uitgesloten storingen als gevolg van installatiefouten, oneigenlijk gebruik, opzet of grove schuld en ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat.

BURAM ELECTRO B.V. vergoedt niet de kosten van reparaties die niet door de Service- dienst van BURAM ELECTRO B.V. of in haar opdracht zijn uitgevoerd. Ook is BURAM ELECTRO B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade, die direct of indirect uit een storing voortvloeit.

U kunt alleen aanspraak maken op het zekerheidscertificaat voor reparaties binnen Nederland. Indien ten onrechte een beroep op de Servicedienst wordt gedaan, zullen voorrijkosten en arbeidsloon aan de gebruiker in rekening worden gebracht, volgens de op dat moment geldende tarieven. Dit is het geval indien de omschrijving van de aard van de storing door de gebruiker niet leidt tot de vaststelling van een defect of gebrek.

Een reparatie gedurende de looptijd van het zekerheidscertificaat verlengt de duur van het zekerheidscertificaat niet.