Garantie

U heeft standaard minimaal 2 jaar fabrieksgarantie op alle producten onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Mocht een artikel defect zijn direct bij ontvangst,dan verzoeken wij u dit binnen 7 dagen aan ons te melden.

Beschadigd of verkeerd product

Wij verzoeken u te controleren bij ontvangst van het artikel of het juiste product onbeschadigd en compleet afgeleverd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk na ontvangst en binnen een redelijke termijn aan ons te melden via mail of telefoon.

Procedure bij klacht na 7 dagen

Indien er zich een garantieprobleem voordoet in de periode nadat eerder genoemde 7 dagen verstreken zijn, dan geldt de normale garantieprocedure. Wat moet u doen? 

1. Neem contact op met de fabrikant/ importeur
Meld het probleem bij de fabrikant/ importeur . Zij kunnen het probleem misschien wel telefonisch verhelpen. Mocht het niet telefonisch te verhelpen zijn, dan hebben de meeste fabrikanten een aan-huis service voor garantie. Het merk zal met u een service afspraak maken en thuis bij u langskomen.

Garantie 5 jaar

Er is een aantal uitzonderingen waarbij de fabrieksgarantie zelfs nog langer is dan de standaard 2 jaar: Bij de merken AEG, Bauknecht, Bosch, NEFF, Siemens, Boretti en Zanussi ontvangt u bij aanschaf van minimaal 4 inbouwapparaten gratis 5 jaar garantie. Voorwaarde hiervoor is wel dat de 4 inbouwapparaten van hetzelfde merk moeten zijn, en u ze moet registreren op de site van de fabrikant. Zie voor meer informatie de website van de desbetreffende fabrikant. Bovenstaande actie geldt alleen voor consumenten in Nederland.
Op Boretti fornuizen geven wij vijf jaar Boretti garantie. Bij Liebherr zeven jaar Liebherr garantie.
 

Extra garantie voor Boretti

•    Extra garantie Boretti
Productregistratie
Na uw aankoop is het van belang dat u het gekochte apparaat registreert op deze website. Wij kunnen onder andere aan de hand van de ingevulde gegevens bepalen of en hoe lang u garantie heeft. Het registreren geeft u tevens een aantal leuke voordelen. Als eerste kunnen wij u, indien gewenst, op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij Boretti, recepten, festiviteiten en dergelijke. U kunt als geregistreerd Boretti eigenaar sneller gehlpen worden bij eventuele servicegevallen.
HI-FIVE Garantieplan
Omdat Boretti het volste vertrouwen heeft in de kwaliteit van haar producten is het HI-FIVE garantieplan ontwikkeld. Bij gelijktijdige aanschaf van 4 of meer Boretti en/of M-System apparaten (m.u.v. achterwanden, koolstoffilters, accessoires en kranen) kunt u de fabrieksgarantie van 2 jaar verlengen naar 5 jaar volledige garantie. Hiervoor wordt een eenmalige administratieve bijdrage gevraagd van 20 euro voor de hele apparatenset. Daarnaast betaalt u per servicebezoek (na de 2 jaar standaard garantie) een bijdrage van
25 euro.
Voor meer informatie over HI-FIVE garantie en de voorwaarden kunt u contact
opnemen met uw Boretti verkooppunt of bellen met de verkoopafdeling van Boretti
via 020 – 436 34 39. De serviceafdeling van Boretti is ook direct bereikbaar via
020 – 436 35 25.

Garantievoorwaarden
1. De termijn
Gedurende een termijn van twee jaar na aankoopdatum geeft Boretti b.v. volledige garantie op materiaal, voorrijdkosten en arbeidsloon, mits de datum van fabricage binnen twee jaar voor de datum van aankoop ligt. Op koffie-apparatuur wordt één jaar volledige garantie verleend.
2. De termijn & dekking
Boretti verplicht zich fouten, optredend binnen twee jaar na aanschafdatum, aan het toestel gratis te (laten) repareren. Reparatie omvat onderdelen, arbeidsloon en voorrijdkosten (m.u.v. kranen).
3. De voorwaarden
De reparaties aan de apparatuur moeten verricht worden door de servicedienst van BORETTI. De reparaties aan de apparatuur worden in de regel aan huis uitgevoerd. De reparatiekosten omvatten de voorrijdkosten, arbeidsloon en kosten van benodigde onderdelen inclusief BTW. In voorkomend geval gaan de onderdelen bij reparatie en de apparatuur bij vervanging over in eigendom van BORETTI. De BORETTI apparaten zijn door een erkend installateur geïnstalleerd en in geval van vijf jaar volledige (M-System) garantie in één keuken in Nederland aanwezig. Te allen tijde dient bij reparatie de originele aankoopnota te worden overlegd.
4. De bijzondere bepalingen
A. Niet gratis worden gerepareerd defecten c.q. verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg van:
- Het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften;
- Oneigenlijk gebruik of abnormaal gebruik van het apparaat;
- Professioneel gebruik van voor huishoudelijk gebruik vervaardigde apparatuur;
- Beschadiging door de gebruiker of derden;
- Storingen als gevolg van inbouw- en aansluitfouten;
- Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van het apparaat vallen.
B. Verder zijn van gratis reparatie en / of vervanging uitgesloten:
Normale gebruiksslijtage;
- Gebreken die de werking of de waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden;
- Glasbreuk, krassen op glas, gloeilampen en losse accessoires;
- Defecten aan, verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder de inboedelverzekering;
- Kunststof- en / of rubberdelen;
- Defecten en gevolgschaden veroorzaakt door sterke verontreiniging of verkeerd onderhoud;
- Beschadigingen die niet uit de apparatuur zelf voorkomen; krassen, schrammen en deuken.
C. Als de servicemonteur de storing aan de hand van de omschrijving niet kan vaststellen en nadere inspectie ook geen andere storingen aan het licht brengt, zullen de voorrijdkosten en een half uur arbeidsloon volgens, op dat moment, geldende tarieven in rekening worden gebracht.
5. Algemene bepalingen
De voldoening aan onze garantie geldt als enige algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld en/of opzet onzerzijds.
Indien wij desondanks tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal deze geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan de factuurprijs van het gebrekkige deel dat de schade heeft veroorzaakt.
De BORETTI garantie is uitsluitend van toepassing conform bovengenoemde bepalingen en met inachtneming van de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland en zijn desgewenst bij BORETTI kosteloos opvraagbaar. BORETTI is hèt synoniem voor Cooking in Style. BORETTI producten worden met grote zorg gefabriceerd en na een vakkundige plaatsing en installatie kunt u jarenlang van een BORETTI product genieten.