Garantie

U heeft standaard minimaal 2 jaar fabrieksgarantie op alle producten onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Mocht een artikel defect zijn direct bij ontvangst,dan verzoeken wij u dit binnen 7 dagen aan ons te melden.

Beschadigd of verkeerd product

Wij verzoeken u te controleren bij ontvangst van het artikel of het juiste product onbeschadigd en compleet afgeleverd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk na ontvangst en binnen een redelijke termijn aan ons te melden via mail of telefoon.

Procedure bij klacht na 7 dagen

Indien er zich een garantieprobleem voordoet in de periode nadat eerder genoemde 7 dagen verstreken zijn, dan geldt de normale garantieprocedure. Wat moet u doen? 

1. Neem contact op met de fabrikant/ importeur
Meld het probleem bij de fabrikant/ importeur . Zij kunnen het probleem misschien wel telefonisch verhelpen. Mocht het niet telefonisch te verhelpen zijn, dan hebben de meeste fabrikanten een aan-huis service voor garantie. Het merk zal met u een service afspraak maken en thuis bij u langskomen.

Garantie 5 jaar

Er is een aantal uitzonderingen waarbij de fabrieksgarantie zelfs nog langer is dan de standaard 2 jaar: Bij de merken AEG, Bauknecht, Bosch, NEFF, Siemens, Whirlpool en Zanussi ontvangt u bij aanschaf van minimaal 4 inbouwapparaten gratis 5 jaar garantie. Voorwaarde hiervoor is wel dat de 4 inbouwapparaten van hetzelfde merk moeten zijn, en u ze moet registreren op de site van de fabrikant. Zie voor meer informatie de website van de desbetreffende fabrikant. Bovenstaande actie geldt alleen voor consumenten in Nederland.

Extra garantie voor Belling

garantie Belling producten

Belling biedt u 2 jaar zekerheid! Belling produceert producten van een hoge kwaliteit. Daarom krijgt u de eerste 2 jaar 100% volledige garantie op onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon zodat u niet voor verrassingen komt te staan wanneer blijkt dat een servicebezoek noodzakelijk is.

Om voor deze garantie in aanmerking te komen hoeft u niets apart te registreren. Onze monteur zal tijdens het bezoek vragen naar uw aankoopnota. De datum op uw aankoopnota is voor ons voldoende. De uitgebreide voorwaarden kunt u hieronder rustig nalezen.


Service- en garantievoorwaarden keukenapparatuur Glen Dimplex Benelux BV

1. De termijn
Gedurende een periode van twee jaar na aankoopdatum geeft Glen Dimplex Benelux BV volledige garantie op materiaal, voorrijdkosten en arbeidsloon. Dit op voorwaarde dat de datum van fabricage binnen twee jaar voor de datum van aankoop ligt.

2. De termijn & dekking
Glen Dimplex Benelux BV verplicht zich fouten welke optreden binnen twee jaar na aanschafdatum, aan het toestel gratis te (laten) repareren. Reparatie bevat onderdelen, arbeidsloon en voorrijkosten.

3. De voorwaarden
Reparaties aan de apparatuur moeten door de servicedienst van Glen Dimplex Benelux BV worden uitgevoerd of namens Glen Dimplex Benelux BV ingeschakelde derden. Reparaties aan de apparatuur worden normaal gesproken aan huis uitgevoerd. De reparatiekosten betreffen de voorrijdkosten, arbeidsloon en kosten van benodigde onderdelen inclusief BTW.

In bijzondere gevallen gaan de onderdelen bij reparatie en de apparatuur bij vervanging over in eigendom van Glen Dimplex Beneluxl BV. De Glen Dimplex Benelux BV-apparaten zijn deskundig en door een erkend installateur geïnstalleerd. Bij reparatie dient altijd de originele aankoopnota te worden overlegd.

4. De bijzondere bepalingen
A. Niet gratis worden gerepareerd defecten c.q. verlies en beschadiging van het apparaat welke zijn veroorzaakt door:
•  het zich niet houden aan de bepalingen van de gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften
•  oneigenlijk of niet normaal gebruik van het apparaat.
•  reparaties of pogingen tot reparatie door anderen dan de servicedienst van Glen Dimplex Benelux BV.
•  professioneel gebruik van voor huishoudelijk gebruik gemaakte apparatuur
•  beschadiging door de gebruiker of derden
•  opzettelijk misbruik
•  storingen ten gevolge van inbouw- en aansluitfouten
•  storingen ten gevolge van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van het apparaat vallen.

B. Ook zijn uitgesloten van gratis reparatie en/of vervanging:
•  normale gebruiksslijtage
•  glasbreuk, krassen op glas, gloeilampen, PL- c.q. TL-buizen en losse accessoires
•  defecten aan, verlies en beschadiging van het apparaat ten gevolge van een gebeurtenis die normaal gesproken onder   de inboedelverzekering is verzekerd
•  kunststof- en/of rubberdelen
•  defecten en gevolgschaden welke zijn veroorzaakt door sterke verontreiniging of onjuist onderhoud
•  beschadigingen die niet uit de apparatuur zelf voorkomen; krassen, schrammen en deuken.